Az
Egri Főegyházmegye
televíziója

Hírek - Események

Népi vallásosság és hitélet – konferencia Egerben

A népi vallásosság és hitélet egyházmegyei vonatkozásairól tartottak tudományos konferenciát az Egri Érseki Palotában. A szakmai értekezésen a zarándoklatokról, kegyhelyekről, a vallási élet sajátosságairól tartottak előadásokat.

Véradás az egri kispapoknál

Országos akció részeként adták vérüket rászoruló embertársaikért a kispapok az egri szemináriumban.

180 éves az egri bazilika

Ebből az alkalomból rendeztek orgonakoncerttel, filmvetítéssel és oratóriummal tarkított programsorozatot május 6-án és 7-én a székesegyház épületében.

Hálaadó szentmise Borsodbótán

A felújított plébániaépületet Ternyák Csaba egri érsek áldotta meg Borsodbótán.

Szent György-búcsú Erdőbényén

Szent György oltalmáért fohászkodtak az erdőbényei hívek a templombúcsún.

A feltámadás mindenki reménye!

Ternyák Csaba érsek húsvét vasárnapi beszédében Szent Ágostont idézve úgy fogalmazott, azt még a pogányok is elhiszik hogy Jézus meghalt. Az igazi nagy dolog ezzel szemben: elhinni hogy föltámadt.

Üres a sír! - húsvéti vigília Egerben

Feltámadott Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált és a sírban lévőknek életet ajándékozott – fogalmazott beszédében Ternyák Csaba egri érsek.

"Íme a szent keresztfa" - nagypéntek Egerben

Jézus fizikai szenvedése a kereszten megrendít bennünket, ennél is jobban azonban az a belső tusakodás, gyötrődés amely Megváltónk szíve mélyén zajlott azokban az órákban – fogalmazott Ternyák Csaba érsek szentbeszédében.

Nagycsütörtök az egri bazilikában

A nagycsütörtök esti szentmisében arra emlékezünk, hogy Jézus ezen a napon megalapította a papságot és az Eucharisztiát – emlékeztetett szentbeszédének kezdetén Ternyák Csaba érsek nagycsütörtök estéjén az egri bazilikában.

Krizmaszentelés az egri Bazilikában

Van egy különleges mély lelki kapcsolat a mai krizmaszentelő szentmise, a papszentelés, a bérmálás, a keresztség és a betegek kenete között, ez a kapcsolat pedig nem más, mint a Szentlélek – mondta szentbeszédében Ternyák Csaba érsek a nagycsütörtöki krizmaszentelő szentmisén az egri Bazilikában.

Támogatás

Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt.
11102003-18578726-10000001

Adó 1%

1917
embernek tetszik