Az
Egri Főegyházmegye
televíziója

Lektor és akolitus avatás az egri kispapoknál

Hagyományosan Krisztus Király ünnepének előestéjén, ünnepi szentmise keretében öltötték magukra a reverendát a másod éves papnövendékek az egri Érseki Papnevelő Intézetben. A harmad és negyedévesek másnap, az egri székesegyházban, Krisztus Király ünnepén tettek további nagy lépést a papi hivatásuk felé, a lektor és akolitus avatás alkalmával.


1917
embernek tetszik