Az
Egri Főegyházmegye
televíziója

Papnövendékek avatása

Lektorrá és akolitussá avattak kispapokat a Bazilikában. Az ünnepi szentmisét Dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrálta.


1917
embernek tetszik