Az
Egri Főegyházmegye
televíziója

ISTENNEK ADNI MAGUNKAT A LEGJOBB KIHÍVÁS - LÓCZI TAMÁS

Stúdiónkban Lóczi Tamás, az Egri Érseki Papnevelő Intézet új spirituálisa volt a vendégünk. Hivatásébresztő lelkigyakorlatról, előtte álló feladatokról, eddigi életútjáról, a test és a lélek neveléséről és a papi élet legnagyobb kihívásairól és örömeiről beszélgetünk.


1917
embernek tetszik