Az
Egri Főegyházmegye
televíziója

Új elnök az EKIF élén

Lóczi Tamás esperes-plébánossal, az EKIF nemrég kinevezett elnökével beszélgetünk terveiről valamint az oktató-nevelő munka prioritásairól.


1917
embernek tetszik