Az
Egri Főegyházmegye
televíziója

„Isten fiatal” – Ferenczi Béla

Az Egri Érseki Papnevelő Intézet első éves papnövendékének tanúságtétele. 2019. május 18. - Egri Főegyházmegyei Ifjúsági Találkozó, Eger.


1917
embernek tetszik