Az
Egri Főegyházmegye
televíziója

Hírek - Események

Megújult a templom és a plébánia Perkupán

A hálaadó szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mutatta be, április 22-én.

Vetőmag adomány az Egri Főegyházmegyében

Idén 31 településen összesen 1500 családot, több, mint 6 millió forint értékű vetőmag adománnyal támogatott a Katolikus Karitász.

A feltámadás igaz történet! - Húsvétvasárnap Egerben

Húsvét üzenete évről évre ugyanaz, de másként érint bennünket. - fogalmazott Ternyák Csaba egri érsek húsvétvasárnapi ünnepi szentbeszédében. A főpásztor hangsúlyozta: az evangélium nem változik, nem kell újrafogalmazni, hiszen a feltámadás nem ideológia, nem teória, nem mese, hanem igaz történet.

Feltámadt Krisztus! - Húsvét vigíliája Egerben

A templom sötétjében, a húsvéti gyertya és a tűz megszentelésével vette kezdetét a nagyszombat esti húsvéti liturgia az egri bazilikában. A tüzet ezután szétosztották, így szimbolizálva, hogy Krisztus világossága szétterjedt az emberek között.

Nagypénteki liturgia Egerben

Nagypénteken nincs szentmise, a liturgikus ünneplés középpontjában Jézus szenvedése és a kereszt titka áll. A szertartás kezdetén Ternyák Csaba érsek és az asszisztencia, a vértanúk piros ruhájába öltözve az oltár elé vonultak és leborulva, csendben imádkoztak, az egri bazilikában.

Az utolsó vacsorára emlékeztek Egerben

A nagycsütörtök esti misével kezdődve az utolsó vacsorára emlékezünk, az Eucharisztia és a papság megalapításával Jézus a testvéri szeretet által saját testét és vérét hagyta ránk, hogy állandóan közöttünk lehessen. Az egri bazilikában Ternyák Csaba érsek mutatott be szentmisét.

Krizmaszentelés Egerben

Nagycsütörtökön az egyház az utolsó vacsorára emlékezik, ezzel kezdődik a szent három napnak nevezett liturgikus idő, amelynek során a keresztény hívek Krisztus megváltó áldozatát ünneplik az egész világon.

Barkaszentelés Egerben

Nagyhét kezdődik, a bűnbánat, a szentgyónás, a nagy elhatározások ideje. Most van itt az alkalmas idő, most van itt az üdvösség napja. Éljünk vele. Mondta virágvasárnap Ternyák Csaba érsek, az egri bazilikában.

Óvodavezetők értekezlete a Líceumban

Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő óvodák vezetői számára tartottak értekezletet

Ifjúsági imaest Egerben

Zsúfolásig megtöltötték az egri Líceum kápolnáját a nagyböjti imaest résztvevői március 29-én. A rendezvény a Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében valósult meg.
1917
embernek tetszik