Az
Egri Főegyházmegye
televíziója

Hírek - Események

Egerben is megnyílt az Irgalmasság Kapuja

Sárospatak után Egerben is megnyílt az Irgalmasság Kapuja, december 13-án. A bazilika előtt összegyűlt hívek számára dr. Csizmadia István plébános olvasta fel az irgalmasság szentévét meghirdető pápai bullát, majd dr. Ternyák Csaba érsek ünnepélyesen kitárta a Szent Kaput.

Szent Imrés lelkinap, bazilikai hangversennyel

Adventi lelkinapot tartottak az egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai számára december 12-én. Ennek lezárásaként került sor arra a bazilikában megtartott adventi koncertre, amelyen az iskola énekkarán túl az Egri Érseki Fiúkórus sőt a pedagógusok és szülők által alkotott vegyes kórus is fellépett.

Felújított kórházrészt áldott meg az egri érsek

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott 668 millió forintos támogatásából valósult meg az egri Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet komplex rehabilitációs fejlesztése. Az ünnepélyes átadó egészségügyi, egyházi és közéleti vezetők részvételével zajlott.

Megnyílt az irgalmasság kapuja Sárospatakon

December 8-án a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén elkezdődött az Irgalmasság éve. Ezen a napon Ferenc pápa Rómában a Szent Péter-bazilikában, Dr. Ternyák Csaba egri érsek pedig a sárospataki bazilikában nyitotta meg a szent kaput, más néven az irgalmasság kapuját.

Irgalmasság és támogatás – beszámoló az MKPK téli rendes üléséről

December első napjaiban tartotta az MKPK rendes téli ülését, ahol az irgalmasság rendkívüli szent éve, a rászorulók megsegítése, az evangelizáció aktuális kérdései szerepeltek a napirenden.

Jótékonysági borárverés Abasáron

Hatodik alkalommal tartott jótékonysági borárverést az abasári karitász csoport, melynek teljes bevételét -735 ezer FT-ot - a településen élő rászorulók támogatására fordítják.

Palánki Ferenc püspök beiktatási szentbeszéde

Debrecen, Szent Anna-székesegyház, 2015. november 14.

Érseki szentmise Kishután

Az egri főpásztor jelenlétében gyúltak fel az első fények a zempléni Kishuta falu adventi koszorúján. A helyi és a környékbeli településekről érkezett hívek sokasága - egy közös imádságot követően - ezután a felújított haranglábhoz vonult a papsággal együtt, ahol Dr. Ternyák Csaba érsek megáldotta a részben önerőből, részben az Egri Főegyházmegye t

Papnövendékek avatása

Lektorrá és akolitussá avattak kispapokat a Bazilikában. Az ünnepi szentmisét Dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrálta.

Kispapok beöltözése

Másodéves kispapok öltötték magukra a papi hivatás jelképét, a reverendát az Érseki Papnevelő Intézetben. A mise végén elsőévesek kapták meg hivatáskeresztjüket, és egy-egy rózsafüzért.
1917
embernek tetszik