Az
Egri Főegyházmegye
televíziója

Hírek - Események

Papnövendékek avatása

Lektorrá és akolitussá avattak kispapokat a Bazilikában. Az ünnepi szentmisét Dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrálta.

Kispapok beöltözése

Másodéves kispapok öltötték magukra a papi hivatás jelképét, a reverendát az Érseki Papnevelő Intézetben. A mise végén elsőévesek kapták meg hivatáskeresztjüket, és egy-egy rózsafüzért.

Lezárult az Érseki palota felújítása

A Palota felújításának és átépítésének összköltsége több mint 1,2 milliárd forint volt, amelynek több mint 80%-a uniós forrásból származott. A formai megújulás mögött jelentős tartalmi változások is történtek.

Megújult stációk Tiszanánán

Felújították a Tiszanánai Szeplőtelen Fogantatás Plébániatemplom kertjében lévő 14 stációt. A megáldásukra ünnepi szentmise részeként került sor, november 22-én.

Hittanverseny az Andrássyban

4. alkalommal rendezett hittanversenyt az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola, melyen az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő katolikus iskolák diákjai vettek részt.

Közösségi ház épült Jászfényszarun

A Szent Erzsébetről elnevezett épületet, a városvezetés, politikusok és az egyházközség hívei jelenlétében Dr. Ternyák Csaba érsek áldotta meg, november 19-én

Felújított rendházban a Szent Ferenc Kisnővérei

Felújították a Szent Ferenc Kisnővérei szerzetes közösség miskolci rendházát. Ez alkalomból Dr. Ternyák Csaba érsek mutatott be hálaadó szentmisét az épület kápolnájában illetve áldotta meg a rendház helyiségeit november 11-én.

Hamarosan megnyílik az Érseki palota kulturális, turisztikai és látogatóközpont

2016 elején nyílik meg az Érseki palota kulturális, turisztikai és látogatóközpont, melyet mintegy 1,3 milliárdos költséggel alakítottak ki. A berendezési tárgyak a következő hetekben kerülnek helyükre, a projektet november végén zárják.

Beiktatták Palánki Ferencet Debrecenben

Egyházi és civil elöljárók valamint a Szent Anna székesegyházat zsúfolásig megtöltő hívek jelenlétében iktatták be Palánki Ferenc püspököt a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye élére november 14-én.

Cigánypasztorációs konferencia Egerben

November 12-14. között tartják Egerben a XIII. Országos Cigánypasztorációs Konferenciát, melynek keretében a szerzetesek, papok és a világi hívők szerepével, feladataival foglalkoznak valamint a konfliktuskezelésről is szerezhetnek ismereteket a részvevők.
1917
embernek tetszik