Az
Egri Főegyházmegye
televíziója

szentbeszédek - előadások

Lelke Rajtad - Isten és a harag

Isten, aki szenvedélyes szerelemmel szeret, sosem indulatmentes! A minket tönkretevő bűnre haragszik, és szent haragjával megtérésre szólít. Tehát a harag is – mint minden érzés – jó, csak nem mindegy, milyen szívbeli gondolat táplálja.

A pap és a hívek együttműködése a morális teljesség felé - Papp Miklós

A görögkatolikus parókus, főiskolai tanár, 2022. november 17-én tartott előadást, az Esztergomban rendezett Országos Lelkipásztori - Teológiai Napokon.

Hitoktatók konferenciája - A férfi identitás kialakítása

A keresztény családi életre nevelés jegyében tartottak konferenciát az Egri Főegyházmegye hitoktatói számára november 10-12. között. Tornay Krisztina Phd. M. Petra SSND és Dr.Guba András SP, - A helyes férfiúi identitás kialakításának lehetőségei, az oktató-nevelés tevékenység során - címmel tartottak előadást.

Lelke Rajtad - Igaz és torz szenvedély

Ha végtelen vágyaink kielégítését nem az Úrtól várjuk, akkor a szeretetre kapott mély vágyaink és szenvedélyeink rendezetlen hajlamokba, ragaszkodásokba, kényszerekbe fordulnak.

A nevelés öröksége, a jövő éltetője

Luigina Silvestrini FMA nővér előadása a Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek intézménye megalapításának 150. évfordulója alkalmából rendezett konferencián.

A szinodális folyamat Egyházunkban - Török Csaba

A teológiai tanár, tv referens 2022. november 17-én tartott előadást, az Esztergomban rendezett Országos Lelkipásztori - Teológiai Napokon.

Hitoktatók konferenciája Egerben - Uzsalyné Dr. Pécsi Rita

A keresztény családi életre nevelés jegyében tartottak konferenciát az Egri Főegyházmegye hitoktatói számára november 10-12. között. Uzsalyné Dr. Pécsi Rita, Férfi-nő, férj-feleség, apa-anya szerepek fontossága a családban címmel tartott előadást.

Lelke Rajtad - Nagyravágyók

Élmény-társadalmunk sürget, hogy mindig az ösztönös késztetéseinket és érzéseinket kövessük. Nekünk azonban Istentől kapott szabadságunk, hatalmunk és felelősségünk (kulcsunk) van eldönteni, hogyan bánjunk velük.

XVI. BENEDEK EMERITUS PÁPÁRA EMLÉKEZÜNK

Stúdiónk vendége Dr. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora volt, akivel az elhunyt pápa életútjának főbb állomásairól, teológusi munkásságának legjelentősebb gyümölcseiről beszélgettünk.

200 ÉVE HALT MEG FISCHER ISTVÁN ÉRSEK IV.

Ebből az alkalomból rendeztek szakmai konferenciát az Egri Érseki Palota Turisztikai és Látogatóközpontban 2022. október 20-án. Tartalom: Barsi János - Szegénygondozás Egerben Fischer István érseksége idején. Tengely Adrienn - Az 1810-es évek klimatikus kilengéseinek hatása a vallási életre. Negyedik rész.
1917
embernek tetszik