Az
Egri Főegyházmegye
televíziója

szentbeszédek - előadások

Kell, hogy minden nap hálát adjunk!

Dr. Csókay András idegsebész tanúságtétele Egerben, 2024. április 16-án.

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tanárképzése

2024. február 7-én tartották az Egri Főegyházmegye iskolai lelkipásztorainak és igazgatóinak értekezletét az Egri Érseki Papnevelő Intézetben. Hollóné Bódi Katalin (igazgató, EKKE Pedagógusképző Központ) az intézmény gyakorlati pedagógusképzéséről tartott előadást.

A homília a megújulás és a növekedés forrása

Az Orszégos Lelkipásztori Intézet szervezésében került sor a Papolunk... Papolunk? című szakmai napra 2023. november 27-én. Dr. Török Csaba egyetemi tanár, teológus: A homília a megújulás és a növekedés forrása címmel tartott előadást.

Lelke Rajtad - Az új kockázata

Mindnyájan vágyunk ugyan a dolgok jobbra fordulására, a változásra, de félünk is tőle, mert minden új nekünk ismeretlen, idegen, mi pedig nem kedveljük a kiszámíthatatlant, a bizonytalant.

Jézus pere - Dr. Sáry Pál

A Miskolci Egyetem professzora 2024. március 26-án tartott előadást Egerben.

A tanítók kihívásai a NAT 2020 alapján

2024. február 7-én tartották az Egri Főegyházmegye iskolai lelkipásztorainak és igazgatóinak értekezletét az Egri Érseki Papnevelő Intézetben. Dr. Homoki Erika (EKKE) A tanítók kihívásai a NAT 2020 alapján címmel tartott előadást.

A BÉKESSÉG ÉS A MEGISMERÉS ESZKÖZEIVÉ KELL VÁLNUNK

Témánk a cigánypasztoráció és a Boldog Ceferino Intézet által szervezett 2024-es programok. Vendégünk Bángi-Magyar Anna az intézmény szakmai vezetője.

Saári Passió

Krisztus kínszenvedése és kereszthalála az abasári egyházközségen belül működő Saári Passió Közösség előadásban.

Keresztút - írta: Jelenits István

Elmélkedés a monoki Kálvária-hegy stációi előtt a Szent István Rádió és Televízió munkatársainak tolmácsolásában.

Lelke Rajtad - Új forgatókönyv

Békaperspektíva helyett madártávlatból, de még inkább Isten-távlatból nézhetek az életre. Életem forgatókönyvét Jézus erejében van hatalmam átírni. Az igaznak tűnő, ám hamis és mérgező gondolatokat csak az Igazság leplezheti le, Isten Igéje, maga Jézus.
1917
embernek tetszik