Az
Egri Főegyházmegye
televíziója

szentbeszédek - előadások

A BÉKESSÉG ÉS A MEGISMERÉS ESZKÖZEIVÉ KELL VÁLNUNK

Témánk a cigánypasztoráció és a Boldog Ceferino Intézet által szervezett 2024-es programok. Vendégünk Bángi-Magyar Anna az intézmény szakmai vezetője.

Saári Passió

Krisztus kínszenvedése és kereszthalála az abasári egyházközségen belül működő Saári Passió Közösség előadásban.

Keresztút - írta: Jelenits István

Elmélkedés a monoki Kálvária-hegy stációi előtt a Szent István Rádió és Televízió munkatársainak tolmácsolásában.

Lelke Rajtad - Új forgatókönyv

Békaperspektíva helyett madártávlatból, de még inkább Isten-távlatból nézhetek az életre. Életem forgatókönyvét Jézus erejében van hatalmam átírni. Az igaznak tűnő, ám hamis és mérgező gondolatokat csak az Igazság leplezheti le, Isten Igéje, maga Jézus.

Hit és tekintély a kora újkorban

Schmal Dániel (PPKE BTK) előadása 2023. november 18-án, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán rendezett Hit, tudás, egyházi autoritás című konferencián.

A mesterséges intelligencia jövője

2024. február 7-én tartották az Egri Főegyházmegye iskolai lelkipásztorainak és igazgatóinak értekezletét az Egri Érseki Papnevelő Intézetben. Dr. Szűts Zoltán (EKKE) A mesterséges intelligencia jövője - ígéretek és kockázatok között címmel tartott előadást.

Hatalom és tekintély a középkori egyházban

Tubay Tiziano előadása 2023. november 18-án, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán rendezett Hit, tudás, egyházi autoritás című konferencián.

Krisztus a jövőnk!

2024. február 7-én tartották az Egri Főegyházmegye iskolai lelkipásztorainak és igazgatóinak értekezletét az Egri Érseki Papnevelő Intézetben. Lóczi Tamás EKIF elnök Krisztus a jövőnk! címmel tartott előadást.

Szószék - avagy útmutató papoknak

Az Orszégos Lelkipásztori Intézet szervezésében került sor a Papolunk... Papolunk? című szakmai napra 2023. november 27-én. Bátor Anna Daniela (rádiós és televíziós műsorvezető-szerkesztő, kommunikációs tréner) Szószék – avagy útmutató most nem papoktól, hanem papoknak címmel tartott előadást.

Tekintély és hatalom kérdései a Bibliában

Martos Levente Balázs püspök előadása 2023. november 18-án, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán rendezett Hit, tudás, egyházi autoritás című konferencián.
1917
embernek tetszik