Az
Egri Főegyházmegye
televíziója

szentbeszédek - előadások

Eszterházy konferencia - Urbán Márta

Az Egri Főegyházmegye levéltárosa Eszterházy püspök mint "felvilágosult" főpap címmel tartott előadást.

Eszterházy konferencia - Dr. Horváth István

Az Egri Főegyházmegye levéltárosa "Pro memoria" Eszterházy Károly és a püspöki uradalom irányítása címmel tartott előadást.

Eszterházy konferencia - Dinnyés Patrik

A PhD hallgató Cirill betűs kiadványok az Eszterházy - gyűjteményben címmel tartott előadást.

Eszterházy konferencia - Nagy Andor

Az egyetem tudományos segédmunkatársa Eszterházy Károly könyvkiadói programja címmel tartott előadást.

Eszterházy konferencia - Dr. Verók Attila

Az egyetemi docens A Typographia Lycei Episcopalistól az Érseki Líceumi Nyomdáig címmel tartott előadást.

Eszterházy konferencia - Dr. Bitskey István

A Debreceni Egyetem tanára Eszterházy Károly korának katolikus megújulási, törekvései címmel tartott előadást.

Pyrker konferencia Egerben - dr. Klestenitz Tibor

Előadásának címe: Pyrker érsek emlékezete az utókor sajtójában.

Pyrker konferencia Egerben - Gócsáné dr. Móró Csilla

Előadásának címe: Pyrker hagyaték a Blaskovich - gyűjteményben.

Pyrker konferencia Egerben - dr. Horváth István

Előadásának címe: A jobbágyság helyzete az egri érseki uradalomban Pyrker János László érseksége alatt.

Pyrker konferencia Egerben - Köves - Kárai Petra

Előadásának címe: A ciszterci szellemiség és a Habsburg - barátság képzőművészeti emlékei Pyrker érsek magántulajdonában.
1917
embernek tetszik