Az
Egri Főegyházmegye
televíziója

szentbeszédek - előadások

A házasság, mint érték - Makláry Ákos

A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének országos elnöke Törökszentmiklóson tartott előadást a házasság hetén rendezett konferencián.

Családban élni ma - eszmények és nehézségek

Lothringer Éva szociális testvér előadása, az Egerben rendezett Országos Lelkipásztori - Teológiai Napokon.

Élet Krisztusban - nincs más lehetőségünk

Vajon hol találunk válaszokat a modernkor válságos időszakában? Varga László kaposvári plébános előadása az Egerben rendezett Országos Lelkipásztori Teológiai napokon.

Ökumenikus istentisztelet a Miskolci Egyetemen (teljes)

Az ökumenikus imahét lezárásaként tartottak felekezetek-közötti imaórát a Miskolci Egyetem Díszaulájában, egyházi vezetők részvételével.

Házasság és Eucharisztia

Házasság és Eucharisztia illetve előkészületek a 2020-ban Budapesten rendezendő Eucharisztikus Világkongresszusra. Ebben a két témában tartott előadást Fábry Kornél koordinációval megbízott főtitkár a Máriabesnyőn megrendezett XXIII. Országos Családkongresszuson.

Amoris laetitia – A családegyház fogalma

Dr. Berán Ferenc erkölcsteológus előadása a Máriabesnyőn megrendezett XXIII. Országos Családkongresszuson.

A szellem és a lélek megkülönböztetése

Az ember belső mozgásainak, érzéseinek megkülönböztetése címmel tartott előadást Horváth Árpád jezsuita a XXIII. Országos Családkongresszuson, Máriabesnyőn.

Amoris laetitia - a családok evangelizációja

Dr. Tomka Ferenc lelkipásztor, teológiai tanár előadása a Máriabesnyőn megrendezett XXIII. Országos Családkongresszuson.

Videntes Stellam

Adventi kórushangverseny az egri bazilikában 2016. december 17-én. Kórusok: Egri Érseki Fiúkórus, Eszterházy Egyetem Kórusa, Family Singers Énekegyüttes, Cantus Agriensis.

Antropológiai és kulturális változások napjainkban

És mindezek hatása társadalmunkra. Dr. Farkas Péter szociológus elemzése a Máriabesnyőn megrendezett XXII. Országos Családkongresszuson.
1917
embernek tetszik