Az
Egri Főegyházmegye
televíziója

szentbeszédek - előadások

Lelke Rajtad - Kié a seb?

A bűnbe esett ember elesett, rosszul járt: megütötte magát, belül kék és zöld, emészti az egoizmus, mint a rozsda. Ha viszont megbánva bűnét megtér, begyógyul sebe, és ékességgé válik.

Világiak és papok együttműködése egy püspök szemével - Varga László

A kaposvári püspök 2022. november 18-án tartott előadást, az Esztergomban rendezett Országos Lelkipásztori - Teológiai Napokon.

Pyrker 250 konferencia - Bárány Zsófia

Pyrker János László egri pátriárka-érsek születésének 250. évfordulója alkalmából rendeztek szakmai konferenciát 2022. december 1-jén, az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Bárány Zsófia - Pyrker János László főispáni működése - címmel tartott előadást.

Pyrker 250 konferencia - Kiss Gábor

Pyrker János László egri pátriárka-érsek születésének 250. évfordulója alkalmából rendeztek szakmai konferenciát 2022. december 1-jén, az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Kiss Gábor - Megjegyzések Pyrker 1823-as római "ad limina" látogatásához - címmel tartott előadást.

Lelke Rajtad - Isten és a harag

Isten, aki szenvedélyes szerelemmel szeret, sosem indulatmentes! A minket tönkretevő bűnre haragszik, és szent haragjával megtérésre szólít. Tehát a harag is – mint minden érzés – jó, csak nem mindegy, milyen szívbeli gondolat táplálja.

A pap és a hívek együttműködése a morális teljesség felé - Papp Miklós

A görögkatolikus parókus, főiskolai tanár, 2022. november 17-én tartott előadást, az Esztergomban rendezett Országos Lelkipásztori - Teológiai Napokon.

Hitoktatók konferenciája - A férfi identitás kialakítása

A keresztény családi életre nevelés jegyében tartottak konferenciát az Egri Főegyházmegye hitoktatói számára november 10-12. között. Tornay Krisztina Phd. M. Petra SSND és Dr.Guba András SP, - A helyes férfiúi identitás kialakításának lehetőségei, az oktató-nevelés tevékenység során - címmel tartottak előadást.

Lelke Rajtad - Igaz és torz szenvedély

Ha végtelen vágyaink kielégítését nem az Úrtól várjuk, akkor a szeretetre kapott mély vágyaink és szenvedélyeink rendezetlen hajlamokba, ragaszkodásokba, kényszerekbe fordulnak.

A nevelés öröksége, a jövő éltetője

Luigina Silvestrini FMA nővér előadása a Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek intézménye megalapításának 150. évfordulója alkalmából rendezett konferencián.

A szinodális folyamat Egyházunkban - Török Csaba

A teológiai tanár, tv referens 2022. november 17-én tartott előadást, az Esztergomban rendezett Országos Lelkipásztori - Teológiai Napokon.
1917
embernek tetszik