Az
Egri Főegyházmegye
televíziója

Dokumentumfilmek

Az egri székesegyház - dokumentumfilm

A bazilika fennállásának 180. évfordulójára készült kisfilm az építkezés történetén át a freskók, szobrok, oltárok világába kalauzolja el a nézőt.

Hívtál Uram itt vagyok..., Novák István

Portréfilmünkben a jászberényi Nagyboldogasszony Kéttannyelvű Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium főigazgatójával beszélgetünk hivatásról, hitről, oktatásról.

Hívtál Uram, itt vagyok... - Balázs József

Balázs József 1978. 05. 04.-én született Sátoraljaújhelyen. 2004-es szentelését követően 2 évig Jászapátiban, majd Szerencsen, később pedig Miskolc-Hejőcsabán volt káplán. Kunmadarasi, Borsodbótai plébánosi szolgálatát követően 2016 óta az Egri Főegyházmegye cigány-kisebbségi lelkésze.

Hívtál Uram, itt vagyok... - Dr. Dolhai Lajos

Portréfilmünkben Dr. Dolhai Lajos az Egri Hittudományi Főiskola rektora vall életéről, papi hivatásáról, kispapképzésről.

Flash Mob - Egri Főegyházmegyei Ministránstalálkozó

Flash Mob - Egri Főegyházmegyei Ministránstalálkozó

Búcsú Kálban

Dr. Lengyel Ervin, a Luanda-i Apostoli Nunciatúra első titkára tartotta idén a káli búcsút. Az Apostoli Szentszék diplomatája szentbeszédében kiemelte: ma nem vélemények hangoztatására van szükség, hanem olyan tanúságtevőkre, aki életüket Jézus megvallására, az evangélium értékeire helyezik.

Hívtál Uram itt vagyok... - Lóczi Tamás

Lóczi Tamás atya Jászberényben született 1976. november 15-én. 2004-ben szentelték pappá. Sárospataki és egri kápláni éveit követően 2 évig érseki titkár volt, közben a Főiskolai Lelkészség programjait szervezte. 2007-től Kanadában jogi tanulmányokat végzett, hazatérve, 2009-től pedig a miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium érseki biztosaként

Hívtál Uram itt vagyok... - Dr. Artner Péter

Dr. Artner Pétert 1999. június 19- én szentelték pappá. 2007-től Kálban plébános. 2010-től egyházmegyei helyettes bírósági helynök, továbbá tanári feladatokat is ellát.

Hívtál Uram, itt vagyok... - Schönberger Ferenc

Schönberger Ferenc nyugalmazott lelkipásztor 1938. március 5-én született a Szatmár megyei Túrterebesen szülei 17. gyermekeként. 1964-ben Márton áron püspök szentelte pappá Gyulafehérvárott. Papi évei alatt Romániában- Erdélyben, Kárpátalján és az Egri Főegyházmegyében vezette és tanította a híveket. 2014-ben ünnepelte aranymiséjét.

Hívtál Uram itt vagyok... - Deli Lajos

Deli Lajos érseki tanácsos Monokon született 1954. február 09-én. 1977-ben szentelték pappá. Szolgálati helyei között szerepel Sárospatak, Sátoraljaújhely, Fegyvernek és Felsővadász. 2005-től az egri Lajosvárosi plébánia plébánosa. Erkölcsteológus, az Egri Hittudományi Főiskola kazuisztika, más néven gyóntatásra való felkészülés tanára.
1917
embernek tetszik