Az
Egri Főegyházmegye
televíziója

Dokumentumfilmek

Hívtál Uram, itt vagyok... - Balázs József

Balázs József 1978. 05. 04.-én született Sátoraljaújhelyen. 2004-es szentelését követően 2 évig Jászapátiban, majd Szerencsen, később pedig Miskolc-Hejőcsabán volt káplán. Kunmadarasi, Borsodbótai plébánosi szolgálatát követően 2016 óta az Egri Főegyházmegye cigány-kisebbségi lelkésze.

Hívtál Uram, itt vagyok... - Dr. Dolhai Lajos

Portréfilmünkben Dr. Dolhai Lajos az Egri Hittudományi Főiskola rektora vall életéről, papi hivatásáról, kispapképzésről.

Flash Mob - Egri Főegyházmegyei Ministránstalálkozó

Flash Mob - Egri Főegyházmegyei Ministránstalálkozó

Búcsú Kálban

Dr. Lengyel Ervin, a Luanda-i Apostoli Nunciatúra első titkára tartotta idén a káli búcsút. Az Apostoli Szentszék diplomatája szentbeszédében kiemelte: ma nem vélemények hangoztatására van szükség, hanem olyan tanúságtevőkre, aki életüket Jézus megvallására, az evangélium értékeire helyezik.

Hívtál Uram itt vagyok... - Lóczi Tamás

Lóczi Tamás atya Jászberényben született 1976. november 15-én. 2004-ben szentelték pappá. Sárospataki és egri kápláni éveit követően 2 évig érseki titkár volt, közben a Főiskolai Lelkészség programjait szervezte. 2007-től Kanadában jogi tanulmányokat végzett, hazatérve, 2009-től pedig a miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium érseki biztosaként

Hívtál Uram itt vagyok... - Dr. Artner Péter

Dr. Artner Pétert 1999. június 19- én szentelték pappá. 2007-től Kálban plébános. 2010-től egyházmegyei helyettes bírósági helynök, továbbá tanári feladatokat is ellát.

Hívtál Uram, itt vagyok... - Schönberger Ferenc

Schönberger Ferenc nyugalmazott lelkipásztor 1938. március 5-én született a Szatmár megyei Túrterebesen szülei 17. gyermekeként. 1964-ben Márton áron püspök szentelte pappá Gyulafehérvárott. Papi évei alatt Romániában- Erdélyben, Kárpátalján és az Egri Főegyházmegyében vezette és tanította a híveket. 2014-ben ünnepelte aranymiséjét.

Hívtál Uram itt vagyok... - Deli Lajos

Deli Lajos érseki tanácsos Monokon született 1954. február 09-én. 1977-ben szentelték pappá. Szolgálati helyei között szerepel Sárospatak, Sátoraljaújhely, Fegyvernek és Felsővadász. 2005-től az egri Lajosvárosi plébánia plébánosa. Erkölcsteológus, az Egri Hittudományi Főiskola kazuisztika, más néven gyóntatásra való felkészülés tanára.

Hívtál Uram itt vagyok.. - Palánki Ferenc

Palánki Ferenc püspök 1964. március 11-én született Balassagyarmaton. Az érettségi után a Győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán tanult tovább. A diploma megszerzését követően elvégezte az Esztergomi Hittudományi Főiskolát, és 1994.-ben pappá szentelték. 2010-től az Egri Főegyházmegye segédpüspökeként végezte szolgálatát, 2015-ben pedig

Hívtál Uram, itt vagyok... - Mikolai Vince

Mikolai Vince pápai prelátus, főesperes, diósgyőri plébános 1948. szeptember 12.-én született Borsodnádasdon. 1972-ben szentelték pappá. 25 éven át tanította a papnövendékeket, prefektusként, később rektorként irányította a szeminárium életét. Egerben és Miskolcon is nagy hangsúlyt fektetett az egyháztól távolabb álló értelmiségi réteg megszólítás
1917
embernek tetszik