Az
Egri Főegyházmegye
televíziója

Dokumentumfilmek

Hívtál Uram itt vagyok... - Dr. Artner Péter

Dr. Artner Pétert 1999. június 19- én szentelték pappá. 2007-től Kálban plébános. 2010-től egyházmegyei helyettes bírósági helynök, továbbá tanári feladatokat is ellát.

Hívtál Uram, itt vagyok... - Schönberger Ferenc

Schönberger Ferenc nyugalmazott lelkipásztor 1938. március 5-én született a Szatmár megyei Túrterebesen szülei 17. gyermekeként. 1964-ben Márton áron püspök szentelte pappá Gyulafehérvárott. Papi évei alatt Romániában- Erdélyben, Kárpátalján és az Egri Főegyházmegyében vezette és tanította a híveket. 2014-ben ünnepelte aranymiséjét.

Hívtál Uram itt vagyok... - Deli Lajos

Deli Lajos érseki tanácsos Monokon született 1954. február 09-én. 1977-ben szentelték pappá. Szolgálati helyei között szerepel Sárospatak, Sátoraljaújhely, Fegyvernek és Felsővadász. 2005-től az egri Lajosvárosi plébánia plébánosa. Erkölcsteológus, az Egri Hittudományi Főiskola kazuisztika, más néven gyóntatásra való felkészülés tanára.

Hívtál Uram itt vagyok.. - Palánki Ferenc

Palánki Ferenc püspök 1964. március 11-én született Balassagyarmaton. Az érettségi után a Győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán tanult tovább. A diploma megszerzését követően elvégezte az Esztergomi Hittudományi Főiskolát, és 1994.-ben pappá szentelték. 2010-től az Egri Főegyházmegye segédpüspökeként végezte szolgálatát, 2015-ben pedig

Hívtál Uram, itt vagyok... - Mikolai Vince

Mikolai Vince pápai prelátus, főesperes, diósgyőri plébános 1948. szeptember 12.-én született Borsodnádasdon. 1972-ben szentelték pappá. 25 éven át tanította a papnövendékeket, prefektusként, később rektorként irányította a szeminárium életét. Egerben és Miskolcon is nagy hangsúlyt fektetett az egyháztól távolabb álló értelmiségi réteg megszólítás

Interjú Várszegi Asztrikkal

A pannonhalmi főapáttal június 28-án, a káli búcsú apropóján készítettünk beszélgetést.

Hívtál Uram, itt vagyok.... - Szabó József Béla

Személye és az egyházzene észak-kelet Magyarországon a papok számára szinte teljesen összekapcsolódott. Egri bazilikában a papszentelés elképzelhetetlen az általa énekelt Mindenszentek litániája nélkül. 1983-tól papi generációkat tanított és tanít most is énekelni.

Hívtál Uram, itt vagyok... - Mándy Zoltán

Érseki titkárként, később irodaigazgatóként közel 20 éven át segítette a főegyházmegye életének működését. Lelkipásztori munkájában mindig nagy hangsúlyt fektetett az élő egyházközségek kialakítására, ifjúsági és felnőtt csoportok szervezésére. Ebben nagy szerepet játszott a különböző lelkiségi mozgalmak iránti nyitottsága.

In memoriam - Czakó István

89 éves korában elhunyt Czakó István kanonok. 2014-ben forgatott Hívtál Uram, itt vagyok című portréfilmünkkel rá emlékezünk.

Hívtál Uram, itt vagyok... lelkipásztori portrék - Dr. Katona István egri segédpüspök

Dr. Katona István nyugalmazott egri segédpüspök 1928. október 3-án született Nagykátán. 1970-ben Summa cum laude minősítéssel végzett a Központi Papnevelő Intézetben és teológiai doktorátust szerzett. A Katolikus Iskolai Hatóság vezetőjeként a katolikus iskolák szervezésével és segítésével foglakozott. A Szentek, szent életű emberek című állandó mű
1917
embernek tetszik